Gyldensteen Christian IVs redningsmand Augustenborg Slot Gallehus og guldhornene Hestholm Kejserstenen 1864 Nybøl Skole Gisselfeld Kloster Bregentved Brødremenighedens-hotel. Vær Kirke Gammel Estrup - Herregårdsmuseet